8

8

Premijera: 23.06.2018., HKD na Sušaku
Reprize: 10. i 11.09.2018., HKD na Sušaku

Koreografija: Ivana Kalc
Izvode: Tajči Čekada, Sanda Hunjak, Tereza Korošec, Nika Krajnović, Željka Rupčić, Morena Scotti Andrić, Fanni Tutek Hajnal, Kristina Žuvela
Glazba: Enver Krivac
Kostimografija: Tajči Čekada
Asistent koreografa: Mila Čuljak
Fotografija: Karlo Čargonja
Produkcija: Kabinet
Financijski podržali: Ministarstvo kulture RH, Grad Rijeka
Zahvala: Prostor Plus, Filodrammatica, SU Molekula, HNK Ivan pl. Zajc, Prasowski beach bar

„8“ je predstava suvremenog plesa nastala u okviru edukativnog programa Kabinet suvremenog plesa pod vodstvom koreografkinje Ivane Kalc.

Tematski okvir polazi od kruga kao forme, a kreće se preko raznih oblika pojavnosti kruga u sferi ljudskog djelovanja (npr. pulsiranje, rituali, cikličnost, revolucija, jedinstvo, itd.). U tom širem smislu, ovi nasumično nabrojeni motivi mogu se sklopiti u slagalicu pružajući uvid u veću sliku našeg transcendentalnog poimanja prirode općenito.

Osam (8) je broj tijela. Tijela su strojevi za kretanje i poimanje. Tijela su sve što imamo.
Osam (8) je dinamika između tijela, suodnosi i razgovor bez riječi.
Osam (8) je jato. Leti zajedno, zajedno se raspada i sastavlja, zajedno noći i seli se, zajedno se gnijezdi i suprotstavlja.
Osam (8) je mehanizam, tjelesni ekvivalent raspršenih tarnih prstena, tanjurastih opruga i zavojnica koje nam kazuje osam (VIII) različitih točnih vremena u isto vrijeme. Mehanizam jednako organizam.
Osam (8) je narodno kolo: kreće se kao jedno, samostalno u suodnosu. Osam (8) je narod. Osam (8) je pleme.
Osam (8) su unutarnji magneti u akciji.
Osam (8) pali osam (VIII) svijeća za obilježavanje Međunarodnog dana rasta, propadanja i transformacije pri Ujedinjenim Plesnim Narodima.
Osam (8) je krug, mandala, ritual, revolucija, jedinstvo i to je njegova prava priroda.
Osam (8) se umori, legne i postane beskonačnost (∞).

 

(Enver Krivac)