Zidovi

Zidovi

04.02.2017.
Galerija Kortil, HKD na Sušaku

Plesačice: Tereza Korošec, Sanda Hunjak, Kristina Žuvela, Andrea Štalekar, Tajči Čekada, Nika Krajnović, Marta Slaviček, Željka Rupčić.

„Zidovi“ je kratki plesni komad, kojim prezentiramo rad polaznika edukativnog programa. To je svojevrstan pregled vježbi i koreografija, koje su polaznici imali priliku savladati tijekom zimskog semestra, a inspiriran je odnosom tijela i plohe (zida, poda). Ploha služi kao podrška, koja omogućuje tijelu kretanje i odbijanje kroz prostor…ona može biti granica sa tijelom, a tu granicu možemo pokušati izbrisati, možemo pokušati utisnuti tijelo u plohu. Ravna linija, koja organski u tijelu ne postoji, sukobljava se sa prirodnim krivuljama tijela i kože te inspirira tijelo na kretanje. U pokušaju da omekšamo plohu, moramo omekšati tijelo dok nas istovremeno ta ploha navodi da u tijelu tražimo geometrijsku pravilnost takve linije i plohe.