„Ne inspirira kreaciju ono što jest, nego ono što bi moglo biti. Ne ono zbiljsko, nego ono moguće.“ (Rudolf Steiner)

U okviru edukativnog programa Kabinet suvremenog plesa, osam plesačica pod vodstvom koreografkinje Ivane Kalc priprema novu plesnu predstavu, koja će premijerno biti prikazana krajem lipnja u HKDu na Sušaku. U tijeku je priprema projekta, čiji tematski okvir polazi od kruga kao forme, a kreće se preko raznih oblika pojavnosti kruga u sferi ljudskog djelovanja (npr. mandale, rituali, cikličnost, revolucija, jedinstvo, itd.). U tom širem smislu, ovi nasumično nabrojeni motivi mogu se sklopiti u slagalicu pružajući uvid u veću sliku našeg transcendentalnog poimanja prirode općenito.